Header-til-Web

Karivold Film AS er et filmproduksjonsselskap lokalisert i Fredrikstad. Karivold Film har gjennom 30 år bygget opp en solid anerkjennelse, først og fremst for å ha produsert dokumentarfilmer, men også for innovative og kostnadseffektive løsninger for næringslivet.

Hoved-fokuset er dokumentarfilm, og vi ferdigstiller ca 52 – 55 minutter i året – vi har til enhver tid tre dokumentarprosjekter under utvikling. Akkurat nå handler det mye om Jakten på Marina, Munchs mødre og Kvinner i Krig. Sterke historier – og om sterke kvinner.

Vi produserer også industri- og oppdragsfilm og kan tilby en lang rekke fasiliteter og teknisk utstyr for film- og videoproduksjoner.Vi arbeider over hele verden og produksjonene spenner fra Japan til Cuba.