OM FILMEN Idèskisse / Filmens innhold og form


Filmen vil handle om hvilken betydning Edvard Munchs mor Laura Cathrine og hans tante Karen Bjølstad hadde for Edvard Munchs liv og kunstneriske utvikling og bygger delvis på boka til Torill Stokkan «Anene, kvinnene & livet», hvor hun tar for seg bakgrunnen til disse sterke kvinneskikkelsene. Vi ønsker med dette utgangspunkt å lage en filmpoetisk ramme rundt disse to kvinnene og deres betydning for Edvard Munchs liv og kunst,
- slik den særlig kom til uttrykk i brevene mellom dem, i Edvard Munchs kunst,
i hans etterlatte skriv og fotografier og ikke minst i tidsstemningen.

Det kreves et omfattende researcharbeid før alle brikkene i filmidéen kan settes på plass i form av et manus.
Hva vi finner underveis vil selvsagt også være medbestemmende for den form vi velger.
Beskrivelsen av filmens form blir derfor bare en antydning av noen muligheter.

FØLELSER
Det første vendepunktet i Edvard Munchs liv er morens død. Han er da bare 5 år gammel. 9 år senere dør hans elskede storesøster Johanne Sophie av tuberkulose. Disse opplevelsene av livets forgjengelighet og dødens nådeløse avbrytelse blir hans livstraume, men også samtidig en viktig kilde i hans kunst. Vi kunne antydningsvis tenke oss å starte filmen med denne opplevelsen, - brått og voldsomt, og med dette "smerteskriket" føres vi inn i Munchs ekspresjonistiske verden.

Så vil vi nøste opp trådene: ... Hvem var egentlig moren? Hva betød hun for Edvard?
Hva skjedde etter hennes død? Hvorfor ofret søsteren, Karen Bjølstad, seg til
oppdragergjerningen? Hvorfor ville hun ikke gifte seg med Edvards far?
Hvordan reagerte Edvard på alt dette?

TIDSSTEMNINGEN
Edvard Munchs liv strekker seg fra 1863 til 1944, en tid med store omskiftninger som
bl.a. omfatter både den andre industrielle revolusjon og 2. verdenskrig.
Rundt århundreskiftet fikk Munch sitt store gjennombrudd som maler. Han ble
plutselig en offentlig person. Vi ønsker derfor også å forestille oss hvilken måte disse
tidsstrømninger kom til uttrykk i familierelasjoner, liv og kunst?

I en enkel tablåaktig stil vil vi f.eks. rekonstruere noe av den stemningen som hersket
i hjemmet under Edvard Munchs oppvekst, - omkring følgende situasjoner:
- Det høye kreative aktivitetsnivået i hjemmet
- Tæringen og dens grep om morsslekten
- Mødrene og Edvard Munchs kunstneriske start
I voksen alder beskrev Edvard Munch stemningen i hjemmet slik:
«... Fars pasienter kom hjem til oss og ble behandlet bak et forheng. Jeg tegnet.
Tante og søstrene sydde – dukker og luer som skulle selges. Min søster Inger
underviste i klaver. Alt foregikk hjemme...»

BREVENE
Edvard Munch opprettholdt gjennom alle år en livlig brevkorrespondanse med sin
familie og i særdeleshet med Karen Bjølstad, der han bl.a. kommenterer hendelser i
sitt liv og sin karriere. Vendepunktene ble nært og behørig kommentert: Morens død,
kunstnerkallet, motgang og fremgang, gjennombrudd, sykdom og dødsfall i
familien og nettopp her har vi funnet mye inspirasjon;

«Jeg skriver saa snart igjen, fordi jeg iaftes læste at dit 'Nat i Nizza' er indkjøbt af
Nationalgalleriet – Du kan tro! Det var en glædelig Tidende for os. - I den anledning
tager jeg Din Scherry fram, som jeg har gjemt til en høitidelig Anledning. Laura
(Edvards søster) er nede og kjøber Kager, og saa drikker vi din skaal!