Edvards mødre

Edvard Munchs mor, Laura Cathrine Munch (f. Bjølstad) og hans tante Karen Bjølstad ble begge født i Storgaten 28 i Fredrikstad av Andreas Larsen Bjølstad og hans kone Inger Marie. Inger Marie døde da Laura var bare 7 år, kort tid etter døde også hennes eldste søster – begge av tuberkulose. I 1861 gifter Christian Munch seg med Laura Cathrine Bjølstad i Glemmen kirke i Fredrikstad. Hun fødte 5 barn før hun døde i 1868, også hun av tuberkulose.

Det fortelles at da Edvard Munchs søster, Inger, ryddet i Munchs etterlatte papirer,munch--morvåren 1944, fant hun en plettfri ny konvolutt med påskriften 'Vor mors siste hilsen'.
Den inneholdt en oppfordring - «Til min hjertenskjære Søn, Edvard Munch, fra hans
Hengå sivne Moder, Laura Munch» - om å bevare troen på Jesus. Hun skrev videre:
«...Saa skal du blive salig, min kjære, dyrebare Edvard, og saa mødes vi i himmelen
Engang for aldrig mere at skilles. Din Mama»

Edvard Munch var bare 5 år gammel da moren døde, men denne hilsen
tok han vare på gjennom hele sitt lange liv, og denne hilsen leste han om igjen kort
før han døde. Hva moren og denne hilsen betydde kan man bare forstå hvis man
kjenner Edvard Munchs legendariske skjødesløshet med brev og trykksaker ellers.
Laura Cathrine Munch ble bare 31 år.

TANTEN, KAREN BJØLSTAD

Da Edvard Munchs mor døde overtok søsteren, Karen Bjølstad, oppdragergjerningen og husholdningen. Hun giftet seg ikke med Edvard Munchs far, - til tross for frieri, - men bosatte seg permanent hos familien. Hun ville hjelpe til men ønsket ikke å være stemor. Både Laura Cathrine og Karen hadde en rik 'kreativ åre' fra sin morslekt. Edvard Munch ble således tidlig oppmuntret til å tegne. Helt fra starten hadde Karen en urokkelig tro på at Edvard Munch en dag ville bli en stor kunstner. Hun fulgte alvorlig og engasjert med på hans kunstneriske utvikling så lenge hun levde. Hun hadde også selv svært gode anlegg for tegning. Edvard Munch uttalte en gang om sin tante: «Karen kunne ha vært en stor malerinne, hvis hun hadde reist og sett seg om». Karen ble 91 år.tante-karenBåde Laura og Karen var svært kunstneriske og Edvard Munch sa blant annet:
"Min tante tok levende del i våre tegneforsøk, og det var sansynligvis hun som mest bidro til at jeg blev maler, iallfall så tidlig".

Karen Bjølstad lovet barna å aldri reise fra de, et løfte som hun holdt. I nesten 30 delte hun husrom med Christian Munch og hans barn – og med kjærlighet viet hun sitt liv som søsterens stedfortreder. Hun drev med ulike former for kunsthåndverk som hun solgte for å få endene til å møtes – hun var også svært glad i å tegne.
Da Edvard viste glede ved å tegne, lærte hun ham alt hun kunne. I unge år hadde hun selv hatt en kunstnerdrøm og nå kunne hun leve gjennom ham. Da Christian Munch døde, lot hun Edvard få fritt spillerom til sin kunstneriske karriere – han skulle helt og holdent vie seg til dette – Edvard var Karens øyensten. Hun sa til Edvard; "Like meget som jeg tror på Gud, tror jeg på deg som kunstner"

Vi vet ikke helt om Edvard noensinne forsto tantens offer, da han var hjemme i Christiania på besøk, bodde han sjelden hos tanten, men de hadde en omfattende korrespondanse.

Karen Bjølstad ble 91 år gammel, og ble stedt til hvile i Nordstrand Kirke. Edvard Munch deltok ikke, men så det hele fra en bil som var parkert ved kirkegården.