Edvard Munch har spilt en vesentlig rolle i Torill Stokkans liv. Itorillstokkan3-400x289
 1996 skrev hun og ga ut ”Anene, kvinnene og livet”, om Edvard Munchs
 tilhørighet i Østfold. Hans mor og tante var fra Fredrikstad og de
 betydde mye for Munch. - Munch sier selv at hadde det ikke vært for
 tante Karen, ville han ikke blitt kunstner så tidlig som han ble. Det
 er denne boken filmen bygger på – og vil være med på å forankre Munch
 og hans historie til Østfold.
 Det er ikke mangel på prosjekter, påbegynte og gjennomførte, i Torill
 Stokkans karriere. Listen lang. Akkurat nå er det boken Eventyrlige
 Østfold og monumentet ”Munchs mødre” som opptar mye av hennes tid.

 Nå arbeider hun med å få på plass monumentet ”Munchs mødre” i
 Fredrikstad i 2013, 150 år etter han ble født. - Jubileet er en
 gavepakke til Fredrikstad og Østfold, en flott anledning til å
 forankre denne historien til oss. Kunstneren Birthe Marie Løveid har
 laget en modell til monumentet.

  Litteratur er en følgesvenn i Torill Stokkans liv. Hun driver et
 forlag, Victoria forlag, som hun etablerte i 1991, hun startet det
 Kvindelige Læseselskab samme år. - Ideen kom plutselig. Jeg tenkte at
 det sikkert var flere enn meg som hadde samme interesse og satte inn
 en annonse. Hun håpet på at noe sånt som tolv mennesker ville vise sinTorills bok
 interesse. 200 tok kontakt. - Jeg er ikke unik. Det er mange som har
 de samme interessene. Jeg var leder i 9 år. Jeg er ikke med i styret
 lenger men er nå et stolt æresmedlem.

 Det ene har dratt den andre med seg i Torill Stokkans liv. Hun har
 vært journalist, startet og jobbet som journalist i Radio Fredrikstad
 og kombinert litteratur i temareiser. Hun har vært teknisk reiseleder
 i Kina, gått i Dostojevskis fotspor i St. Petersburg og i Zürich med
 Karsten Alnæs. Hun samlet bildene til utstillingen ”Jeløymalere” på
 Galleri F15 i 1995 og Bendik Riis utstilling på samme sted i 1999

 Les mer om Torill Stokkan på hennes side;  http://www.torillstokkan.no/
 Mer om Munch jubileet finner du her; http://www.munch2013fredrikstad.no/