Edvard Munch

Norges største maler, Edvard Munch, ble oppfostret av to meget sterke kvinner. Laura Cathrine Munch, hans mor, døde altfor tidlig, kun 31 år gammel av tæring. Hennes søster, Karen Bjølstad hadde da allerede bodd periodevis hos familien for å hjelpe til med barna, og flyttet permanent inn etter Lauras død. Da var Edvard 5 år gammel – og hadde 4 søsken.AngstKaren Bjølstad styrte huset med fast og kjærlig hånd, og ved hjelp av hennes kløkt og fantasi greide familien likevel å opprettholde en borgerlig standard. Hushjelp var en selvfølge, og familien led heller ingen direkte materiell nød. Karen Bjølstad laget materialbilder av mose og løv, en populær genre som hun fikk solgt til forretninger i byen. Dette arbeidet ble et viktig bidrag til familieøkonomien, og også en viktig stimulans for barna i familien. Av tante Karen lærte de å klippe silhuetter av papir, og sammen laget de hele landskaper av mose og strå. Hun var også den som inspirerte dem til å arbeide med tegning. Barnas virksomhet ble tatt svært alvorlig, og resultatene ble omhyggelig tatt vare på. Edvard Munch husket selv hver eneste tegning, og som voksen kunne han i dagevis lete etter en spesiell barnetegning som han visste fantes ett eller annet sted i huset.
De eldste bevarte tegninger av Edvard Munch, f.eks. interiører fra hjemmet, viser at han arbeidet systematisk allerede fra 12-årsalderen. De fleste tegningene fra barneårene henter motiv fra de nære ting i hjemmet, møbler og andre gjenstander.
Karen oppdaget tidlig Edvards talent, og sa til Edvard; "Like meget som jeg tror på Gud, tror jeg på deg som kunstner!"

I nesten alle biografier som er skrevet om Edvard Munch er det hans fars slekt som blir trukket fram. Munch slekten hadde et fargerikt galleri av prester og proster, malere og forfattere – med historikeren P.A. Munch som den mest kjente. Men Edvard selv mente at det var morsslekten han hadde arvet sine tegne- og maleferdigheter, det var Tante Karen som introduserte ham til tegning og ikke minst inspirerte ham, hele hans liv.
Han sa selv om Tante Karen; "...Det var sannsynligvis hun som mest bidro til at jeg blev maler,
 i alle fall så tidlig." Bjølstad familien kom fra Fredrikstad, og bryllupet mellom Edvard Munchs far og mor sto i Glemmen Kirke i Fredrikstad i 1861.
Dokumentarfilmen om Munchs mødre baserer seg hovedsaklig på boken "Anene, kvinnene og livet", skrevet av Torill Stokkan.